Ansatte

I revisjonsfimaet Bente Wilhelmsen arbeider registrert revisor Bente Wilhelmsen og regnskapsmedarbeider Britt Bjurstedt, sammen har de lang og allsidig praksis innen revisjon og regnskap.

Navn:

Stilling:

Direktenr:

Epost:

Bente WilhelmsenRegistert revisor, autorisert regnskapsfører
og daglig leder
22 47 76 71bw@rbw.no
Britt BjurstedtRegnskapsmedarbeider22 47 76 70
bb@rbw.no