Ansatte

I revisjonsfimaet Bente Wilhelmsen arbeider i alt seks revisorer og tre regnskapsførere med lang
og allsidig praksis innen revisjon og regnskap.

Navn:

Stilling:

Direktenr:

Epost:

Bente WilhelmsenRegistert revisor, autorisert regnskapsfører
og daglig leder
22 47 76 71bw@rbw.no
Ingebjørg TuvRegistrert revisor22 47 76 73it@rbw.no
Alfhild MoltuRegistrert revisor, autorisert regnskapsfører22 47 76 76am@rbw.no
Espen LøkenRevisormedarbeider, autorisert regnskapsfører22 47 76 77el@rbw.no
Kari Anne ValestrandStatsaut.revisor22 47 76 75kav@rbw.no
Britt BjurstedtRegnskapsfører22 47 76 74bb@rbw.no
Ottar SaasenRegnskapsfører22 47 76 72os@rbw.no
Fredrik W. LangsethStatsaut. revisor22 47 76 74fwl@rbw.no
Bente GjertsenRegnskapsfører22 47 76 78bg@rbw.no