Linker

ODIN-Finansdepartementet
Informasjonstjeneste for regjeringen og departementene, herunder lovforarbeider.

Brønnøysundregisteret
Norges sentrale statlige register over alle registrerte foretak.

Lovdata
Database for norske lover, forskrifter og rettsavgjørelser.

Norges Bank - Valutakurser
Valutakurser, signalrenter mv.

Skatteetaten
Oppdaterte skattesatser, beløpsgrenser mv.

Finanstilsynet
Godkjenning av enkeltpersoner og foretak, registerføring og tilsyn.

Oslo Kemnerkontor
Alt innen betaling og oppkreving av skatter.

Statistisk Sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet

Bedriftsinformasjon på internett
Bedriftsinformasjon om bla. oppstart av bedrift og hvordan drive bedrift

Toll og avgiftsdirektoratet
Publikum og næringslivsinformasjon fra tollvesenet.

Verdipapirsentralen
Spesialkompetanse på verdipapirer og IT.