Om oss

Vi er et veletablert revisjon- og regnskapsfirma med en solid og variert klientportefølje når det gjelder størrelse og bransje. Vi har spesialisert oss på revisjon og regnskapsførsel av små og mellomstore virksomheter og vi mener at vi innehar en god kompetanse på dette området. Vi har bred bransjeerfaring, her kan nevnes investeringsvirksomhet,  butikk, restaurant, reklame, håndverkere, advokater, rådgivning, eiendom, stiftelser, sameier og foreninger.

For å kunne tilby våre kunder en effektiv revisjon og kunne gi faglige råd, legger firmaet tid og ressurser i at medarbeiderne holder seg oppdatert om endringer og nye krav innen de enkelte bransjer, herunder nye regler innen regnskap og skatt. Våre kunder vil alltid ha en hovedkontaktperson som har det overordnede ansvaret og som sikrer at kunden til enhver tid har tilgang til firmaets samlede kompetanse og erfaring.


Revisjon

 • Vi har faglig ekspertise og lang erfaring fra revisjonsarbeid og økonomi. I tillegg har vi et solid nettverk av gode rådgivere.
 • Vi er medlemmer av Den norske Revisorforening som sikrer oss faglig oppdatering gjennom informasjon, kvalitetskontroll av vårt arbeid og kursvirksomhet
 • Vi benytter moderne og anerkjent datateknologi både i revisjonsarbeidet og i utførelsen av andre tjenester.


Vi kan i dag tilby følgende tjenester:

 •     Pliktig revisjon
 •     Bistand innen årsoppgjør og ligningspapirer,
 •     Skatterådgivning
 •     Bistand vedr. regler og satser om lønn/diett/reise
 •     Intern kontroll, regnskapsanalyse og budsjettering
 •     Selskapsetablering og protokoller samt andre formkrav
 •     Økonomisk rådgivning

Regnskap

Vårt firma har i dag en regnskapsfører med lang og allsidig praksis. Våre arbeidsoppgaver som regnskapsfører tilpasses kundens behov. Vi kan i dag tilby følgende tjenester:
 •     Regnskapsføring inklusiv utfylling /innsending offentlige oppgaver
 •     Forretningsførsel
 •     Lønninger
 •     Fakturering
 •     Årsregnskap med selvangivelse/likningspapirer